Хувийн орон зай | Casa DaVinci
CasaDaVinci
01 / 01
Villa project

ДАВУУ ТАЛ

Хувийн орон зай

Ер бусын намуухан орчноос өөрийгөө цэнэглэж, ажил амьдралдаа улам бүр амжилт гаргах орчин нөхцөлийг CASA DA VINCI хотхон бүрдүүлсэн. Айл бүрийн хувийн орон зай, тав тухыг эрхэмлэн вилла бүрийн цонхны харц, эдэлбэр газрыг хөршрүүгээ харахгүй байхаар төлөвлөж машины дуу чимээ, нийтийн зам талбай, орон зайг тусгаарласан хашаатай байхаар ерөнхий төлөвлөлтийг гаргасан.
© Casa da Vinci 2018. All Rights Reserved.