Мастер план | Casa DaVinci
01 / 01
Villa project

Мастер план

Casa Da Vinci төсөл нь 1,2,3 р ээлж гэсэн дарааллаар 2023 онд хаус хотхон ашиглалтад орох бөгөөд ирээдүйн төлөвлөлт болон нэгдсэн төлөвлөлтүүд хийгдсэнээр төсөл бүрэн хэмжээгээрээ 2025 онд ашиглалтад орно.

© Casa da Vinci 2018. All Rights Reserved.