Нэгдсэн төлөвлөлт | Casa DaVinci
01 / 01
Villa project

  • Олон улсын стандартад нийцсэн, хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангасан тоглоомын талбай
  • Орчны чийгшил, амар тайван байдлыг хангах хиймэл нуур, усан байгууламж
  • Чөлөөт цагийг зөв өнгөрөөх, эрүүл, идэвхтэй амьдралд хөтлөх Олон зориулалтын гадна спорт талбай / Сагс, Волейбол, Газрын теннис
  • Хотхоны ногоон байгууламжид амарч суух сандлууд, сүдрэвчүүд
  • Оршин суугчдын ойр зуурын хэрэгцээнд зориулсан Клуб хаус / Иж бүрэн тоноглолтой фитнесс, Бассейн, Лобби, Ресепшн
  • Мах шарах талбай
  • Дугуйн болон явган зам
  • Ногоон байгууламж хотхоны нийт талбайн 60% д шийдсэн.
© Casa da Vinci 2018. All Rights Reserved.