SINGLE HOUSE A | Casa DaVinci
01 / 01
Villa project

SINGLE HOUSE

Нийт талбай: 451.2m 2
ЦЭВЭР ТАЛБАЙ: 374.5m 2

экстерьер

Интерьер

Давхарын зохион байгуулалт

2-р давхар

 1. Мастер унтлагын өрөө – 25.2м2
 2. Мастер ариун цэврийн өрөө – 11.5м2
 3. Хувцасны өрөө-1 – 7.3м2
 4. Унтлагын өрөө-1 – 16.8м2
 5. Ариун цэврийн өрөө -1 – 6.2м2
 6. Унтлагын өрөө-2 – 19.0м2
 7. Ажлын өрөө – 8.7м2
 8. Ариун цэврийн өрөө -2 – 4.1м2
 9. Коридор – 8.6м2
 10. Шатны хонгил – 7.0м2
 11. Тагт – 4.6м2

1-р давхар

 1. Зочны өрөө – 34.4м2
 2. Хооллох хэсэг – 27.8м2
 3. Гал тогоо-1 – 12.7м2
 4. Гал тогоо-2 – 6.3м2
 5. Шатны хонгил – 7.0м2
 6. Коридор – 12.2м2
 7. Ариун цэврийн өрөө -1 – 4.1м2
 8. Үүдний өрөө – 3.9м2
 9. Амралт, уулзалтын хэсэг – 4.8м2
 10. Ариун цэврийн өрөө -2 – 5.2м2
 11. Террас – 18.2м2
 12. Бассейн, фитнесс заал – 40.5м2
 13. Коридор – 2.8м2
 14. Үйлчлэгчийн өрөө – 6.5м2

B1 давхар

 1. Авто Гараж – 59.5м2
 2. Коридор – 4.5м2
 3. Агуулах – 2.2м2
 4. Угаалгын өрөө – 7.8м2
 5. Шатны хонгил – 3.2м2

төлөвлөлт

Ерөнхий төлөвлөлт
© Casa da Vinci 2018. All Rights Reserved.