Single house B | Casa DaVinci
01 / 01
Villa project

SINGLE HOUSE B

НИЙТ ТАЛБАЙ: 298.2м 2
ЦЭВЭР ТАЛБАЙ: 264.0м 2

экстерьер

Интерьер

Давхарын зохион байгуулалт

2-р давхар

 1. Мастер унтлагын өрөө – 20.2м2
 2. Мастер ариун цэврийн өрөө – 12.5м2
 3. Хувцасны өрөө – 8.6м2
 4. Унтлагын өрөө-1 – 15.2м2
 5. Ариун цэврийн өрөө -1 – 4.3м2
 6. Унтлагын өрөө-2 – 18.1м2
 7. Унтлагын өрөө-3 – 18.3м2
 8. Ариун цэврийн өрөө -2 – 7.4м2
 9. Угаалгын өрөө – 3.8м2
 10. Коридор – 9.2м2
 11. Шатны хонгил – 7.8м2
 12. Тагт – 0.9м2

1-р давхар

 1. Зочны өрөө – 23.2м2
 2. Хооллох хэсэг – 18.6м2
 3. Гал тогоо – 16.5м2
 4. Ариун цэврийн өрөө -1 – 2.6м2
 5. Үйлчлэгчийн өрөө – 7.2м2
 6. Үүдний өрөө – 5.1м2
 7. Ариун цэврийн өрөө -2 – 1.7м2
 8. Коридор – 9.9м2
 9. Агуулах – 4.8м2
 10. Авто Гараж -40.3м2
 11. Террас – 18.1м2

төлөвлөлт

Ерөнхий төлөвлөлт
© Casa da Vinci 2018. All Rights Reserved.