Town House D | Casa DaVinci
01 / 01
Villa project

Town House

Нийт талбай : 227.8м 2
Цэвэр талбай : 199.8м 2

экстерьер

Интерьер

Давхарын зохион байгуулалт

2-р давхар

 1. Мастер унтлагын өрөө – 17.4м2
 2. Мастер ариун цэврийн өрөө – 11.5м2
 3. Хувцасны өрөө – 7.9м2
 4. Унтлагын өрөө-1 – 19.6м2
 5. Унтлагын өрөө-2 – 17.4м2
 6. Ариун цэврийн өрөө – 4.2м2
 7. Коридор – 6.3м2
 8. Шатны хонгил – 7.6м2
 9. Тагт – 2.0м2
 10. Тагт – 1.6м2

1-р давхар

 1. Зочны өрөө – 24.3м2
 2. Хооллох хэсэг – 12.7м2
 3. Гал тогоо – 7.3м2
 4. Ариун цэврийн өрөө -1 – 2.5м2
 5. Коридор – 10.2м2
 6. Угаалгын өрөө – 2.0м2
 7. Үүдний өрөө – 5.4м2
 8. Авто Гараж – 34.5м2
 9. Террас – 6.0м2

төлөвлөлт

Ерөнхий төлөвлөлт
© Casa da Vinci 2018. All Rights Reserved.