Twin House C | Casa DaVinci
01 / 01
Villa project

Twin house

Нийт талбай : 309.0м 2
Цэвэр талбай: 259.4м 2

экстерьер

Интерьер

Давхарын зохион байгуулалт

2-р давхар

 1. Мастер унтлагын өрөө – 21.4м2
 2. Унтлагын өрөө-1 – 13.9м2
 3. Унтлагын өрөө-2 – 19.6м2
 4. Унтлагын өрөө-3 – 16м2
 5. Коридор – 10м2
 6. Мастер ариун цэврийн өрөө – 9.4м2
 7. Ариун цэврийн өрөө -1 – 7.0м2
 8. Ариун цэврийн өрөө -2 – 4.3м2
 9. Угаалгын өрөө – 3.1м2
 10. Хувцасны өрөө – 10.2м2
 11. Тагт – 1.4м2

1-р давхар

 1. Зочны өрөө – 29.5м2
 2. Хооллох хэсэг – 14.2м2
 3. Гал тогоо – 10.1м2
 4. Үйлчлэгчийн өрөө – 7.1м2
 5. Үүдний өрөө – 7.7м2
 6. Коридор – 9м2
 7. Шатны хонгил – 8.0м2
 8. Ариун цэврийн өрөө -1 – 2.6м2
 9. Ариун цэврийн өрөө -2 – 2.0м2
 10. Авто Гараж -40.3м2
 11. Террас – 19.7м2

төлөвлөлт

Ерөнхий төлөвлөлт

экстерьер

Интерьер

Давхарын зохион байгуулалт

2-р давхар

 1. Мастер унтлагын өрөө – 21.4м2
 2. Унтлагын өрөө-1 – 13.9м2
 3. Унтлагын өрөө-2 – 19.6м2
 4. Унтлагын өрөө-3 – 16м2
 5. Коридор – 10м2
 6. Мастер ариун цэврийн өрөө – 9.4м2
 7. Ариун цэврийн өрөө -1 – 7.0м2
 8. Ариун цэврийн өрөө -2 – 4.3м2
 9. Угаалгын өрөө – 3.1м2
 10. Хувцасны өрөө – 10.2м2
 11. Тагт – 1.4м2

1-р давхар

 1. Зочны өрөө – 29.5м2
 2. Хооллох хэсэг – 14.2м2
 3. Гал тогоо – 10.1м2
 4. Үйлчлэгчийн өрөө – 7.1м2
 5. Үүдний өрөө – 7.7м2
 6. Коридор – 9м2
 7. Шатны хонгил – 8.0м2
 8. Ариун цэврийн өрөө -1 – 2.6м2
 9. Ариун цэврийн өрөө -2 – 2.0м2
 10. Авто Гараж -40.3м2
 11. Террас – 19.7м2

төлөвлөлт

Ерөнхий төлөвлөлт
© Casa da Vinci 2018. All Rights Reserved.